Bơm chân không dạng màng 1 cấp Ulvac DA-81S

Các ứng dụng

  • Mâm cặp chân không, wafer và thiết bị xử lý đầu tip.
  • Nhíp hút chân không, dụng cụ y tế.
  • Thiết bị in ấn.
  • Máy đóng gói tự động.
  • Thiết bị quang học.

Chú ý

  • Máy bơm thường sẽ không hoạt động bình thường nếu nó được sử dụng với khí ăn mòn, dung môi hữu cơ, chất lỏng hoặc khí ngưng tụ (ví dụ: hơi nước). Máy bơm thường sẽ không hoạt động bình thường nếu nó được sử dụng với khí có chứa các hạt hoặc bụi, v.v.
  • Nó là một máy bơm chỉ trong phòng. Vui lòng không thiết lập nó ở nơi có mưa và nước bắn, và ngoài trời.

0969.65.38.61