Quy định đổi trả hàng và hoàn tiền (REFUND POLICY AND TERMS OF SERVICE)

I. Quy Định Đổi Trả cho Sản Phẩm Bơm Hút Chân Không Công Nghiệp Ulvac của Công Ty Good Motor

 1. Những trường hợp được đổi trả:
 • Sản phẩm bơm hút chân không bị lỗi kỹ thuật và lỗi do nhà sản xuất Ulvac.
 • Sản phẩm bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển từ Good Motor đến khách hàng.
 • Sản phẩm giao không đúng mẫu mã, loại mà khách đã đặt.
 • Sản phẩm giao bị thiếu linh phụ kiện đi kèm.

Quý khách vui lòng không nhận hàng và yêu cầu nhân viên giao nhận của Good Motor xác nhận tình trạng sản phẩm ngay tại chỗ và yêu cầu đổi trả nếu phát hiện những trường hợp trên. Khách hàng phải báo ngay tình trạng hàng bị lỗi về cho Good Motor trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận hàng để được hỗ trợ đổi mới.

 1. Điều kiện và quy định đổi trả chung:
 • “Một đổi một” trong vòng 7 ngày nếu sản phẩm có vấn đề trục trặc.
 • Sản phẩm bán ra sau 7 ngày: Good Motor sẽ bảo hành lên đến 30 ngày.
 • Sản phẩm còn đầy đủ bao bì, vỏ hộp, không bị trầy xước, móp méo, và còn đầy đủ linh kiện, phụ kiện và hóa đơn bán lẻ.
 • Thời gian đổi hàng không quá 30 ngày kể từ khi nhận hàng.

II. Quy Định Hoàn Tiền

 1. Lệ phí hoàn trả: Good Motor sẽ chi trả hoàn toàn nếu lỗi đó thuộc về công ty.
 2. Hình thức hoàn trả: Good Motor sẽ đổi mới sản phẩm hoặc hoàn trả 100% phí mà khách hàng đã thanh toán trong vòng 10 ngày làm việc.

III. Điều Kiện Áp Dụng và Điều Kiện Trả Hàng

 • Người mua chỉ có thể yêu cầu trả hàng và hoàn tiền trong các trường hợp: không nhận được sản phẩm, sản phẩm bị lỗi hoặc hư hại, hoặc nhận sản phẩm sai.
 • Trường hợp trả hàng do thay đổi ý định mua hàng sẽ không được chấp nhận.
 • Good Motor sẽ chỉ hoàn tiền khi đã nhận được hàng trả lại.

IV. Lưu Ý

 • Với đơn hàng COD, Người mua có trách nhiệm phải cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng để nhận tiền hoàn trả.
 • Người mua đồng ý bồi thường và giữ cho Good Motor không bị thiệt hại từ việc khiếu nại, kiện tụng, hoặc các nghĩa vụ/trách nhiệm phát sinh từ Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này.

Good Motor cam kết mang đến cho khách hàng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, và sẽ hỗ trợ khách hàng một cách tốt nhất có thể trong mọi tình huống.

REFUND POLICY AND TERMS OF SERVICE

I. Return and Exchange Policy for Ulvac Industrial Vacuum Pumps sold by Good Motor Company

 1. Cases eligible for return and exchange:
 • The product has technical errors or defects from the manufacturer, Ulvac.
 • The product is damaged during the delivery process from Good Motor to the customer.
 • The delivered product does not match the model or type ordered by the customer.
 • The delivered product is missing accessories.

Customers are requested not to accept the product and ask Good Motor’s delivery staff to verify the product condition on the spot and request a return or exchange if any of the above cases are detected. Customers must report defective product conditions to Good Motor within 3 days from the date of receipt for support and replacement.

 1. General return and exchange conditions and regulations:
 • “One to one” exchange within 7 days if the product has operational issues.
 • Products sold after 7 days: Good Motor will warranty up to 30 days.
 • The product must have all packaging, boxes, be without scratches, dents, and must have all accessories and retail invoices.
 • The exchange period should not exceed 30 days from the date of receipt.

II. Refund Policy

 1. Refund fee: Good Motor will fully bear the refund fee if the error is on the company’s side.
 2. Refund method: Good Motor will replace the product or refund 100% of the fee that the customer has paid within 10 working days.

III. Applicable Conditions and Return Conditions

 • Buyers can only request a return and refund in the following cases: not receiving the product, receiving a defective or damaged product, or receiving the wrong product.
 • Returns due to a change of purchase intention will not be accepted.
 • Good Motor will only refund when the returned goods are received.

IV. Note

 • For COD orders, the buyer is responsible for providing bank account information to receive the refund.
 • The buyer agrees to indemnify and hold Good Motor harmless from any claims, lawsuits, or liabilities/duties arising from this Return and Refund Policy.

Good Motor is committed to providing customers with the best products and services and will support customers in the best possible way in all situations.

0969.65.38.61