Showing all 12 results

Bơm hút chân không khô (không dầu) Ulvac Kiko

Bơm hút chân không cuộn xoắn Scroll Ulvac DIS-90

Bơm hút chân không khô (không dầu) Ulvac Kiko

Bơm hút chân không khô dạng cuộn xoắn Scroll Ulvac DIS-252

Bơm hút chân không khô (không dầu) Ulvac Kiko

Bơm hút chân không khô dạng cuộn xoắn Scroll Ulvac DIS-501

Bơm hút chân không khô (không dầu) Ulvac Kiko

Bơm hút chân không khô dạng cuộn xoắn Scroll Ulvac DISL-102

Bơm hút chân không khô (không dầu) Ulvac Kiko

Bơm hút chân không khô dạng cuộn xoắn Scroll Ulvac DISL-503

Bơm hút chân không khô (không dầu) Ulvac Kiko

Bơm hút chân không khô Ulvac DA-121D Màng Diaphragm

2,900,000 

Bơm hút chân không khô (không dầu) Ulvac Kiko

Bơm hút chân không khô Ulvac DA-20D Diaphragm Vacuum Pump

1,800,000 

Bơm hút chân không khô (không dầu) Ulvac Kiko

Bơm hút chân không khô Ulvac DA-240S dạng màng

2,500,000 

Bơm hút chân không khô (không dầu) Ulvac Kiko

Bơm hút chân không khô Ulvac DA-241S

2,900,000 

Bơm hút chân không khô (không dầu) Ulvac Kiko

Bơm hút chân không khô Ulvac DA-40S dạng màng

2,500,000 

Bơm hút chân không khô (không dầu) Ulvac Kiko

Bơm hút chân không khô Ulvac DA-60D Diaphragm Vacuum Pump

2,800,000 

Bơm hút chân không khô (không dầu) Ulvac Kiko

Bơm hút chân không khô Ulvac DOP-080 Diaphragm Vacuum Pump

2,800,000 

0969.65.38.61