U

ƯU ĐIỂM

L

LIÊN TỤC

V

VỮNG TIN

A

AN TÂM

C

CHUẨN HOÁ

ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ GOODMOTOR

mr. NHAN TRAN
Chief Technology Officer

Phát triển hệ thống Website, Web App, hệ thống CRM, số hóa hoạt động kinh doanh

mR. XUONG LU
Technical Service manager

Phụ trách test máy, kiểm định áp suất, bảo dưỡng và bảo hành bơm hút chân không

Ms. LỆ HỒ
Marketing manager

Phân tích dữ liệu khách hàng, truyền thông, tiếp thị khách hàng

mr. việt nguyễn
business development

Phát triển kinh doanh, tăng leads, phát triển ứng dụng mang lại giá trị cho khách hàng