Showing 1–12 of 13 results

Bơm hút chân không khô Ulvac Kiko – Ulvac Kiko Diaphragm Vacuum Pump

Bơm hút chân không khô Ulvac Kiko - Ulvac Kiko Diaphragm Vacuum Pump

Bơm chân không dạng màng 1 cấp Ulvac DA-120S

Bơm hút chân không khô Ulvac Kiko - Ulvac Kiko Diaphragm Vacuum Pump

Bơm chân không dạng màng 1 cấp Ulvac DA-60S

Bơm hút chân không khô Ulvac Kiko - Ulvac Kiko Diaphragm Vacuum Pump

Bơm chân không dạng màng 1 cấp Ulvac DA-81S

Bơm hút chân không khô Ulvac Kiko - Ulvac Kiko Diaphragm Vacuum Pump

Bơm chân không dạng màng 1 cấp Ulvac DAP-12S

Bơm hút chân không khô Ulvac Kiko - Ulvac Kiko Diaphragm Vacuum Pump

Bơm chân không dạng màng 1 cấp Ulvac DAT-100S

Bơm hút chân không khô Ulvac Kiko - Ulvac Kiko Diaphragm Vacuum Pump

Bơm chân không dạng màng 2 cấp Ulvac DAP-6D

Bơm hút chân không khô (không dầu) Ulvac Kiko

Bơm hút chân không khô Ulvac DA-121D Màng Diaphragm

2,900,000 

Bơm hút chân không khô (không dầu) Ulvac Kiko

Bơm hút chân không khô Ulvac DA-20D Diaphragm Vacuum Pump

1,800,000 

Bơm hút chân không khô (không dầu) Ulvac Kiko

Bơm hút chân không khô Ulvac DA-240S dạng màng

2,500,000 

Bơm hút chân không khô (không dầu) Ulvac Kiko

Bơm hút chân không khô Ulvac DA-241S

2,900,000 

Bơm hút chân không khô (không dầu) Ulvac Kiko

Bơm hút chân không khô Ulvac DA-40S dạng màng

2,500,000 

Bơm hút chân không khô (không dầu) Ulvac Kiko

Bơm hút chân không khô Ulvac DA-60D Diaphragm Vacuum Pump

2,800,000 

0969.65.38.61