Bơm chân không dạng màng 2 cấp Ulvac DAP-6D

Đặc điểm

Tốc độ bơm thực tế (L / phút):  6/7(50/60Hz)

Áp suất cuối cùng : 6.65 × 10^3Pa (-94,7kPa)

Động cơ :Một pha, 100V, 10W, 4P

Trọng lượng:1,9Kg

Nhiệt độ môi trường xung quanh (℃):  0- 40

Kích thước bên ngoài (mm): 91(W)×163(L)×100.6(H)

0969.65.38.61