Bơm chân không dạng màng 1 cấp Ulvac DA-60S

Đặc điểm

Tốc độ bơm thực tế (L / phút):  60/72(50/60Hz)

Áp suất cuối cùng : 21,3 × 10^3Pa (-80,0kPa)

Động cơ :Một pha, 100V, 200W, 4P

Trọng lượng:11,0Kg

Nhiệt độ môi trường xung quanh (℃):  7- 40

Kích thước bên ngoài (mm): 212(W)×278(L)×224.5(H)

0969.65.38.61