ULVAC TM401

Mẫu mãyKích thước ốngLoại bơm sử dụngKhối lượng(kg)Chất liệu
TMX-1G1 1/2PVD-180(B)

PVD-360(B)

VD151

VD201

1.1Trap : Mild steel (SPCC)

Filter : Glass wool

TM201VF40/G 1・1/2VD301

VD401

8.5
TM401VF40/G 1・1/2VD301

VD401

VD601

VD901

10

0969.65.38.61