Showing all 5 results

Bơm hút chân không Ulvac dạng cuộn xoắn ốc

Bơm hút chân không khô (không dầu) Ulvac Kiko

Bơm hút chân không cuộn xoắn Scroll Ulvac DIS-90

Bơm hút chân không khô (không dầu) Ulvac Kiko

Bơm hút chân không khô dạng cuộn xoắn Scroll Ulvac DIS-252

Bơm hút chân không khô (không dầu) Ulvac Kiko

Bơm hút chân không khô dạng cuộn xoắn Scroll Ulvac DIS-501

Bơm hút chân không khô (không dầu) Ulvac Kiko

Bơm hút chân không khô dạng cuộn xoắn Scroll Ulvac DISL-102

Bơm hút chân không khô (không dầu) Ulvac Kiko

Bơm hút chân không khô dạng cuộn xoắn Scroll Ulvac DISL-503

0969.65.38.61